Отворена покана за набиране на проектни предложения за местни инициативи 2022 – Фонд за подкрепа на местни инициативи – Лясковец

Настоятелството на Фонд за подкрепа на местни инициативи – Община Лясковец в изпълнение на Решение № 416 от Протокол № 54 от заседание на Общински съвет Лясковец от 23.06.2022 г. и на основание чл. 10 от Правила за организацията, дейността и управлението на Фонд за подкрепа на местни инициативи -...
Bulgarian

Край Лясковец се срещнаха традиционна българска и румънска кухня

Над 250 души присъстваха на традиционния кулинарен фестивал в Лясковец. Събитието се проведе край Лясковецкия манастир от 6 до 8 май 2022 г. Участници от Козаревец и Лясковец приготвиха традиционни ястия с баница и пататник. Гостите от Румъния представиха местни деликатеси, характерни за района на...
Bulgarian

Трудова борса – 20 май 2022

Регионалната агенция по заетостта – Телеорман, организира трудова борса на 20 май 2022, с начален час 0 9:00 Събитието е насочено към всички категории работници, както и тези, които желаят да сменят професионалната сфера. Основната цел на борсата е да увеличи нивото на заетост чрез подобряване...
Bulgarian

Фотоволтаичен календар на Green House 2022 - Срокове, определени от AFM

Министърът на околната среда Танчос Барна обяви в началото на годината намерението си да стартира програмата Casa Verde Fotovoltaice 2022 някъде през март тази година. Но според графика с програмите за финансиране на Администрацията на Фонда за околната среда (ФОО) изглежда, че срокът е леко...
Bulgarian

Авансови субсидии за стартиращи проекти през 2022 г. - одобрени от правителството

Младите хора, жените предприемачи и имигрантите, завръщащи се в страната, ще се възползват през 2022 г. от субсидии на обща стойност 75 милиона леи, за да започнат селскостопански проекти в селските райони. Парите ще бъдат отпуснати от Националния фонд за развитие на земеделието и селската среда...
Bulgarian

МАЙКО, ОБЯВЛЕНИЕ В ПОСЛЕДНЯТА МИНУТА: Фермерите имат ПАРИ ПО СМЕТКИ!

Земеделските производители, подали сметки за уреждане на до 50% от стойността на електроенергията, консумирана за напояване, са получили парите по сметките си, според съобщение на Министерството на земеделието и развитието на селските райони (МЗР), разпространено във вторник от AgroTV. Според...
Bulgarian

MADR ще възстанови до 50% от разходите за електроенергия в сектора за подобряване на земята

На заседанието на правителството от 10 декември 2021 г. беше прието Решение за изменение и допълнение на Методическите норми за прилагане на Закона за благоустрояване на земите бр. 138/2004 г., одобрена с Решение на Правителството № 1872/2005 г. Една от измененията, внесени с този нормативен акт,...
Bulgarian

Невъзстановими средства за инвестиции в земеделски стопанства - Подмярка 4.1

АФИР продължава да получава заявления за финансиране на инвестиционни проекти в земеделски стопанства, чрез подмярка 4.1 от НПРР. Общата налична сума до 25 януари 2022 г. за инвестиции в зеленчукови и животновъдни ферми е 589 млн. евро. За обикновени покупки на селскостопанска техника и за...
Bulgarian

Обявена конференция за завършване на проекта "Зелени работни места"

Община Виделе има удоволствието да ви покани на заключителна конференция по проект “Мрежа за зелени работни места“ – Насърчаване на екотуризъм и биологично земеделие, както новаторски механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в областта на Румъния-България, който се...
Bulgarian

Обява за панаир на труда

Кметството на Videle организира Панаир на заетостта на 26.02.2020 г. за проекта „Зелени работни места“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния - България. Повече информация можете да намерите в...
Bulgarian