Undefined

Биологичното земеделие - по-здравословен живот чрез връщане назад към традициите

Bulgarian

Биологичното земеделие е област, която напоследък все повече се обсъжда.

Това само здравословен начин на живот или мода ли е?

„Биологично земеделие“, термин, защитен и определен от ЕС на Румъния за определяне на тази система на селското стопанство и е подобен на термините „биологично земеделие“ или „биологично земеделие“, използвани в други държави-членки. (Източник: https...