Беше одобрено Решение за предоставяне на спешна подкрепа на фермерите в растителния сектор.

На заседанието на правителството на 14 септември 2023 г. бе одобрено Решение за предоставяне на спешна подкрепа за сектора на зърнените култури и маслодайните семена. Стойността на изключителната единична подкрепа във формата на грант е 2 лева на литър дизелово гориво, за общо количество от 152 458...
Bulgarian

Министърът на земеделието обяви, че румънските фермери ще получат субсидия в размер на 50% от консумацията на дизел за годината 2022.

Министърът на земеделието, Флорин Барбу, обяви, че румънските фермери ще получат тази година субсидия в размер на 50% от консумацията на дизел за година 2022, допълнителна помощ освен тази, която се предоставя за намаление на данъка върху дизеловото гориво, използвано в земеделието. Схемата за...
Bulgarian

Субсидията на APIA, която се постъпва на сметките след 10 дни

Фермерите ще получат нова субсидия на своите сметки след около 10 дни, обяви генералният директор на Агенцията за плащания и интервенции в земеделието (APIA), Адриан Пинтеа. Той информира, че плащането ще бъде извършено на база на брой животни, за млечните крави.
Bulgarian

Земеделци, подавайте молбите за компенсации в общината! Какъв е краен срок

Компенсациите за суша се плащат на земеделците, които подават в сроковете, определени от областните земеделски дирекции, молба, придружена от няколко документа: протокол за бедствие, съставен най-късно до 30 ноември 2022 г. за културите на царевица, слънчоглед, соя и грах, еднократната молба за...
Bulgarian

Спешна мярка за подпомагане на земеделски производители от зърнено-житния сектор

Искане за субсидия за запаси от пшеница. До 11 май включително земеделските стопани могат да подадат заявления в Агенцията за разплащания и интервенция в земеделието (АПИЗ) за субсидията за запаси от пшеница. Подкрепата е както с европейски средства, така и с пари от държавния бюджет. Мярката ще...
Bulgarian

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСА

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/739 на Комисията от 4 април 2023 г., предвиждащ мярка за спешна подкрепа за сектора на зърнените и маслодайните култури на България, Полша и Румъния. Чрез настоящия регламент на България, Полша и Румъния се предоставя помощ от Съюза в общ размер на 56 300 000 евро...
Bulgarian

Кметство Лясковец приключи успешно проект „Истории за култура, история и природа“, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния – България 2014-2020“

На 20 декември 2022 г. Кметство Лясковец официално приключи изпълнението на проект „Истории за култура, история и природа“, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния – България 2014-2020“, изпълнявана в партньорство с Videle Кметство, Румъния. Основната цел на...
Bulgarian

НОВИНИ

AGRICULTURA.jpg Над 1,5 милиарда евро са влезли в земеделието от началото на годината. Сумата, която вече е получена от Европейската комисия от началото на тази година за румънското земеделие, представлява възстановяването на плащанията, направени на румънските фермери от Министерството на...
Bulgarian

Над 1,5 милиарда евро са влезли в земеделието от началото на годината.

Сумата, която вече е получена от Европейската комисия от началото на тази година за румънското земеделие, представлява възстановяването на плащанията, направени на румънските фермери от Министерството на земеделието в края на миналата година под формата на директни плащания. „Ние носим в страната...
Bulgarian

Заглавието на новината Фондът за местни инициативи ще финансира пет проекта в Лясковец през 2022 r

На 15 септември 2022 г. кметът на град Лясковец д-р Ивелина Гецова подписа договорите за пет инициативи, които ще се финансират чрез Фонда за подкрепа на местни инициативи, създаден от Кметство Лясковец в партньорство с платформата „Агора“ . Основната цел на фонда е решаване на местни проблеми,...
Bulgarian

ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИ -МЕРКА 10 – АГРООКОЛНА СРЕДА И КЛИМАТ, -МЕРКА 11 – ЕКОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ПНРР 2014-2020).

Дирекцията по земеделие на Община Букурещ организира курсове за обучение между 19.09 - 30.09.2022 г. за бенефициентите по мярка 10 - агро-околна среда и климат, съответно мярка 11 - екологично земеделие от Националната програма за развитие на...
Bulgarian

Отворена покана за набиране на проектни предложения за местни инициативи 2022 – Фонд за подкрепа на местни инициативи – Лясковец

Настоятелството на Фонд за подкрепа на местни инициативи – Община Лясковец в изпълнение на Решение № 416 от Протокол № 54 от заседание на Общински съвет Лясковец от 23.06.2022 г. и на основание чл. 10 от Правила за организацията, дейността и управлението на Фонд за подкрепа на местни инициативи -...
Bulgarian

Край Лясковец се срещнаха традиционна българска и румънска кухня

Над 250 души присъстваха на традиционния кулинарен фестивал в Лясковец. Събитието се проведе край Лясковецкия манастир от 6 до 8 май 2022 г. Участници от Козаревец и Лясковец приготвиха традиционни ястия с баница и пататник. Гостите от Румъния представиха местни деликатеси, характерни за района на...
Bulgarian

Трудова борса – 20 май 2022

Регионалната агенция по заетостта – Телеорман, организира трудова борса на 20 май 2022, с начален час 0 9:00 Събитието е насочено към всички категории работници, както и тези, които желаят да сменят професионалната сфера. Основната цел на борсата е да увеличи нивото на заетост чрез подобряване...
Bulgarian

Фотоволтаичен календар на Green House 2022 - Срокове, определени от AFM

Министърът на околната среда Танчос Барна обяви в началото на годината намерението си да стартира програмата Casa Verde Fotovoltaice 2022 някъде през март тази година. Но според графика с програмите за финансиране на Администрацията на Фонда за околната среда (ФОО) изглежда, че срокът е леко...
Bulgarian

Авансови субсидии за стартиращи проекти през 2022 г. - одобрени от правителството

Младите хора, жените предприемачи и имигрантите, завръщащи се в страната, ще се възползват през 2022 г. от субсидии на обща стойност 75 милиона леи, за да започнат селскостопански проекти в селските райони. Парите ще бъдат отпуснати от Националния фонд за развитие на земеделието и селската среда...
Bulgarian

МАЙКО, ОБЯВЛЕНИЕ В ПОСЛЕДНЯТА МИНУТА: Фермерите имат ПАРИ ПО СМЕТКИ!

Земеделските производители, подали сметки за уреждане на до 50% от стойността на електроенергията, консумирана за напояване, са получили парите по сметките си, според съобщение на Министерството на земеделието и развитието на селските райони (МЗР), разпространено във вторник от AgroTV. Според...
Bulgarian

MADR ще възстанови до 50% от разходите за електроенергия в сектора за подобряване на земята

На заседанието на правителството от 10 декември 2021 г. беше прието Решение за изменение и допълнение на Методическите норми за прилагане на Закона за благоустрояване на земите бр. 138/2004 г., одобрена с Решение на Правителството № 1872/2005 г. Една от измененията, внесени с този нормативен акт,...
Bulgarian

Невъзстановими средства за инвестиции в земеделски стопанства - Подмярка 4.1

АФИР продължава да получава заявления за финансиране на инвестиционни проекти в земеделски стопанства, чрез подмярка 4.1 от НПРР. Общата налична сума до 25 януари 2022 г. за инвестиции в зеленчукови и животновъдни ферми е 589 млн. евро. За обикновени покупки на селскостопанска техника и за...
Bulgarian

Обявена конференция за завършване на проекта "Зелени работни места"

Община Виделе има удоволствието да ви покани на заключителна конференция по проект “Мрежа за зелени работни места“ – Насърчаване на екотуризъм и биологично земеделие, както новаторски механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в областта на Румъния-България, който се...
Bulgarian

Обява за панаир на труда

Кметството на Videle организира Панаир на заетостта на 26.02.2020 г. за проекта „Зелени работни места“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния - България. Повече информация можете да намерите в...
Bulgarian