Обявена конференция за завършване на проекта "Зелени работни места"

Община Виделе има удоволствието да ви покани на заключителна конференция по проект “Мрежа за зелени работни места“ – Насърчаване на екотуризъм и биологично земеделие, както новаторски механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в областта на Румъния-България, който се...
Bulgarian

Обява за панаир на труда

Кметството на Videle организира Панаир на заетостта на 26.02.2020 г. за проекта „Зелени работни места“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния - България. Повече информация можете да намерите в...
Bulgarian