Над 250 души присъстваха на традиционния кулинарен фестивал в Лясковец. Събитието се проведе край Лясковецкия манастир от 6 до 8 май 2022 г. Участници от Козаревец и Лясковец приготвиха традиционни ястия с баница и пататник. Гостите от Румъния представиха местни деликатеси, характерни за района на Телеорман, където се намира град Виделе: сармале, козонак, дребно, шунка, ракия, вишна, шкембе, свинско филе.

Кулинарният фестивал беше част от Българския национален овчарски фестивал. Събитието акцентира върху традиционно отглеждани в България животни - овце, както и традиционна култура и фолклор. В близост до манастира Св. Петър и Павел посетителите имаха възможност да видят овце, фермерски състезания, изложби и кулинарни демонстрации.

Кулинарният фестивал е част от проект „Истории за култура, история и природа”, финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България”, изпълнявана от Кметство Виделе (Румъния) в партньорство с Кметство Лясковец. Програмата е съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.