Професионално обучение - фото-видео изображения Videle, Румъния

Изображения от професионално обучение 2020-09-01 at 10.31.24.jpeg 2020-09-01 at 10.31.25.jpeg 2020-09-01 at 10.31.26-2.jpeg 2020-09-01 at 10.31.27.jpeg 2020-09-01 at 10.31.28-2.jpeg 2020-09-01 at 10.31.28.jpeg 2020-09-01 at 10.31.30.jpeg 2020-09-01...

Posted on Sep 2, 2020

Панаирът на работата

Първото издание на панаира на зелените работни места, организиран от кметството Videle в рамките на проекта "Green Jobs Network" - ROBG-183 В събитието ще участват работодатели от областта на екотуризма и биологичното земеделие, но и хора, които се...

Posted on Mar 6, 2020

Биологичното земеделие е област, която напоследък все повече се обсъжда.

Това само здравословен начин на живот или мода ли е?

Биологичното земеделие - по-здравословен живот чрез връщане назад към традициите

„Биологично земеделие“, термин, защитен и определен от ЕС на Румъния за определяне на тази система на селското стопанство и е подобен на термините „биологично земеделие“ или „биологично земеделие“, използвани в други държави-членки. (Източник: https...

Posted on Mar 4, 2020

ПРЕС СЪОБЩЕНИ

Две общини в крайграничната зона, Виделе (Румъния)и Лясковец (България) съвместно изпълняват проект „Приказки за култура, история и природа“, в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния - България Партньори: Водещ...

Posted on Aug 28, 2019

ПРЕС СЪОБЩЕНИЕ

Две общини от трансграничния регион – Лясковец (България) и Виделе (Румъния) обявиха началото на партньорски проект за създаване на „Мрежа за зелени работни места“ - насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за...

Posted on Aug 28, 2019