Bulgarian

Курсове за професионално обучение за селскостопански работници

Bulgarian
Дирекция по земеделие на окръг Телеорман организира: 360-часови курсове за професионално обучение за: -Работник в растениевъдството; -Работник за животни; - Тракторист. 40-часови курсове за обучение за бенефициенти за: -Мярка 10 - агроекология и...