Дирекция по земеделие на окръг Телеорман организира:

360-часови курсове за професионално обучение за:

-Работник в растениевъдството;

-Работник за животни;

- Тракторист.

40-часови курсове за обучение за бенефициенти за:

-Мярка 10 - агроекология и климат;

-Мярка 11 - биологично земеделие;

-Управление на земеделското стопанство.

Необходимите документи за записване в курсове за професионално обучение са:

- CI/BI копие;

- копие на диплома (минимум 8 класа);

Необходимите документи за записване в курсовете за обучение са:

- CI/BI копие;

- копие на диплома (минимум 8 класа);

- удостоверение за регистрация на ONRC;

-копие от решение за финансиране на курсовете Управление на селскостопанската експлоатация.

 

За информация можете да се обадите на: 0247315580

0 Comments
Feb 4, 2022 By administrator