Bulgarian

MADR удължава срока за подаване на заявления за записване в програмата TOMATA и премахва задължението за подаване на данъчни документи за достъп до минимална помощ

Bulgarian
programul tomata
Министерството на земеделието и развитието на селските райони съобщава, че е разработило проект на нормативен акт, който ще измени ПМС № 148/2022, както и ПМС № 147/2022, като уреди следните аспекти: - удължаване на срока за подаване на заявления за...