Bulgarian

Увеличаване на държавната помощ в животновъдния сектор

Bulgarian
На заседанието на правителството от 10 декември 2021 г. Решението за изменение на чл.19 ал.8 от ОУ бр. 1179/2014 за създаване на схема за държавна помощ в животновъдния сектор. Този нормативен акт установява увеличение на държавната помощ за 2021 г...

ПРЕС СЪОБЩЕНИ

Bulgarian
Две общини в крайграничната зона, Виделе (Румъния)и Лясковец (България) съвместно изпълняват проект „Приказки за култура, история и природа“, в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния - България Партньори: Водещ...

ПРЕС СЪОБЩЕНИЕ

Bulgarian
Две общини от трансграничния регион – Лясковец (България) и Виделе (Румъния) обявиха началото на партньорски проект за създаване на „Мрежа за зелени работни места“ - насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за...