На заседанието на правителството от 10 декември 2021 г. Решението за изменение на чл.19 ал.8 от ОУ бр. 1179/2014 за създаване на схема за държавна помощ в животновъдния сектор.

Този нормативен акт установява увеличение на държавната помощ за 2021 г. от 40 милиона леи на 70 милиона леи, сума, която попада в рамките на тавана, одобрен за периода 2015 - 2022 г., съответно 759 250 000 леи.

След това изменение разпределението на сумите по видове също беше променено, пропорционално на средствата, поискани от първоначалните годишни заявления, съответно 30 817 000 леи за говеда, биволи, свине и еднокопитни и 39 183 000 леи за овце и кози.

Средствата са осигурени от държавния бюджет, в рамките на утвърдените от Министерството на земеделието и развитието на селските райони бюджетни разпоредби за 2021 г.

Целта на схемата за държавна помощ е да покрие административните разходи за съставяне и поддържане на племенната книга, както и тези за тестове за определяне на генетичното качество или генетичния добив на добитъка.

Помощта се предоставя под формата на субсидирани услуги на индивидуални и семейни фирми, упълномощени физически лица, физически лица, притежаващи сертификат за производител/сертификат на производител, според случая, както и юридически лица, занимаващи се с животновъдство.

Интензитетът на държавната помощ е:

1. а) до 100% от административните разходи за съставяне и поддържане на родословни книги;

2. б) до 70% от разходите за изследвания, извършени от трети лица или от името на трети лица за определяне на генетичното качество или генетичния добив на добитъка.

 

0 Comments
Dec 14, 2021 By administrator