Bulgarian

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1693 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 ноември 2020 година

Bulgarian
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1693 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 ноември 2020 година за изменение на Регламент (ЕС) 2018/848 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на датата на прилагането му и на...