Кметството на Videle организира Панаир на заетостта на 26.02.2020 г. за проекта „Зелени работни места“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния - България.

Повече информация можете да намерите в приложения документ.

Attachments