Община Виделе има удоволствието да ви покани на заключителна конференция по проект “Мрежа за зелени работни места“ – Насърчаване на екотуризъм и биологично земеделие, както новаторски механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в областта на Румъния-България, който се финансира по програма за трансгранично сътрудничество Интеррег Румъния - България с финансиране от Европейски фонд за регионално развитие, код на проекта ROBG - 183.

Основна цел на проекта е насърчаване на възможностите за заетост и мобилност на работната сила чрез развитие на компетенции и умения в иновативен туризъм, екологично земеделие и преработвателна индустрия в трансграничната област.

Results:

  • 250 участници в 6 специализирани обучения за заетост и зелени работни места, както и за мобилност на работната сила;
  • 500 участници в чуждоезикови обучения;
  • 160 участници в трудови базари, организирани в партньорство;
  • 100 участници в 5 издания на “Зелена иновативна лаборатория”.

Събитието ще се проведе на 18 Септември, 2020, от 16 часа в конферентната зала на община Виделе, окръг Телеорман

Надяваме се че ще присъствате на събитието и с това ще допринесете за неговия успех, за което предварително ви благодарим.

Моля, потвърдете присъствието си на данните за контакт от приложения документ.

Лице за контакти: Координатор на проекта – Мирел Джордж Моаген

Attachments