Сумата, която вече е получена от Европейската комисия от началото на тази година за румънското земеделие, представлява възстановяването на плащанията, направени на румънските фермери от Министерството на земеделието в края на миналата година под формата на директни плащания.

„Ние носим в страната всяко евро, предоставено за селското стопанство и развитието на селските райони от Европейската комисия. Ние сме в предвидения график за достъп до европейски фондове и ще продължим по този път на отпускане на необходимите, полезни и дължими субсидии навреме, като винаги имаме предвид подкрепата на нашите фермери”

каза Петре Даеа.