Младите хора, жените предприемачи и имигрантите, завръщащи се в страната, ще се възползват през 2022 г. от субсидии на обща стойност 75 милиона леи, за да започнат селскостопански проекти в селските райони.

Парите ще бъдат отпуснати от Националния фонд за развитие на земеделието и селската среда.

Правителството одобри на днешното си заседание изменението на Наредбата за условията и реда за отпускане на авансови субсидии за стартиращи проекти от Националния фонд за развитие на земеделието и селските райони.

В същото време тази промяна ще предложи, считано от 2022 г., възможността на възможно най-много кандидати да се възползват от финансова подкрепа от държавата за развитие на собствен бизнес и за създаване на нови работни места в страната.

Стойността на инвестиционния проект не може да надвишава сумата от 1 000 000 леи. Тя трябва да бъде изпълнена в рамките на 24 месеца.

Финансовата подкрепа от държавния бюджет ще бъде предоставена на две вноски и ще представлява 65% от стойността на инвестицията, останалите 35% ще бъдат собствен принос на участниците в програмата.

Наредбата за условията и реда за предварително отпускане на безвъзмездни средства за стартиращи проекти ще бъде публикувана на сайта на Министерството на земеделието и хранителната промишленост и тази на Агенцията за интервенции и плащания в земеделието, след публикуването на документа в Държавен вестник.