Земеделските производители, подали сметки за уреждане на до 50% от стойността на електроенергията, консумирана за напояване, са получили парите по сметките си, според съобщение на Министерството на земеделието и развитието на селските райони (МЗР), разпространено във вторник от AgroTV.

Според цитирания източник, общо 172 организации на водоползвателите за напояване (OUAI) са представили фактури, чиято обща стойност, допустима за уреждане, възлиза на 16 598 267,61 леи.

Представителите на MADR споменават, че до 27 декември 2021 г. за 159 бенефициенти са извършени плащания в размер на 16 091 886,41 леи, за други 13 бенефициенти плащането ще бъде извършено веднага след приключване на процедурата за проверка на данните за сметката.

Специалистите от MADR ще следят за спазването на законовите разпоредби, така че намаляването на разходите за електроенергия, на базата на представените фактури от организациите на водоползвателите за напояване, да бъде намерено в полза на земеделските производители.

Припомняме, че за 2021 г. е установена квота до 49,99% за възстановяване на разходите, свързани с потреблението на електроенергия, необходима за работата на поливни агрегати или съоръжения, за които се предоставя поливна вода на база многогодишна / сезонни договори, сключени с Националната агенция за подобряване на земите.