Дирекцията по земеделие на Община Букурещ организира курсове за обучение между 19.09-30.09.2022 г. за бенефициентите по мярка 10 - агро-околна среда и климат, съответно мярка 11 - екологично земеделие от Националната програма за развитие на селските райони (PNDR 2014-2020).
Всеки курс продължава 40 часа и ще се проведе в централата на дирекцията по земеделие на община Букурещ в Sos. Olteniței, № 35-37, както следва:

 • 19.09-23.09.2022 г. обучение Мярка 11-екологично земеделие
 • 26.09-30.09.2022 г. Обучение Мярка 10 - Агроекология и климат

След завършване на курса участниците ще придобият необходимите умения за изпълнение на ангажиментите и ще получат сертификат за тяхното признаване.
Таксата за регистрация за курса е 200 леи/човек.
Задължителни документи:

 • Заявка за записване
 • Копие от C.I
 • Копие от учебни документи
 • Споразумение за обработка на данни
  За допълнителна информация можете да се свържете с нас на:
  • Телефон: 0213142866; 0213326966
  • Имейл: dadr.b@madr.ro