На 20 декември 2022 г. Кметство Лясковец официално приключи изпълнението на проект „Истории за култура, история и природа“, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния – България 2014-2020“, изпълнявана в партньорство с Videle Кметство, Румъния.

Основната цел на проекта е да насърчи опазването на природните ресурси и културните традиции чрез разработване на интегрирани туристически продукти, като модел за устойчиво използване на природното, историческо и културно наследство в трансграничния регион Румъния-България.

Две ключови дейности бяха част от изпълнението на проекта. Първата – инвестиции в туристическа инфраструктура – ​​се реализира чрез реконструкция на две зони: „Екологична зона за отдих, изкуство и спорт в Лясковец” в градския парк на Лясковец и „Ремонт на зоната за отдих в Козаревец”, посветена на модернизацията на централния пазар в Козаревец. В резултат на това в градския парк Лясковец бяха създадени зони за планинско колоездене, площадка за скейтборд, арт зона с места за отдих и стенописи на открито, както и нова детска площадка. В село Козаревец е изцяло обновен площад „Марияна Димитрова“, модернизирано е пространството около читалището и е изградена нова детска площадка с три вида развлекателни дейности.

Втората ключова дейност беше посветена на разработването на туристически продукт, базиран на местните традиции, история и културно наследство. В рамките на дейността бяха организирани 10 събития във Виделе и Лясковец, като кулинарни фестивали, фолклорни фестивали, исторически и културни събития.

Над 80 са участниците в есенния фолклорен фестивал в Лясковец, както и проявите, свързани с кулинарните обичаи от Балканите в Румъния. В резултат на реализирането на проекта се увеличи броят на румънските туристи в Лясковец.

  

 

Attachments