Două primării din regiunea transfrontalieră, Lyaskovets (Bulgaria) și Videle (România) implementează în parteneriat un proiect cu tematica “Locuri de muncă verzi“ – Promovarea

Ecoturismului și Agriculturii Organice, ca Mecanisme Inovative pentru ocupare și dezvoltare locală sustenabilă în zonele rurale din regiunea Transfrontalieră România –Bulgaria, în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Interreg V-A Romania - Bulgaria

Parteneri:

Partener Lider: Primăria Lyaskovets (regiunea Veliko Tarnovo), Bulgaria

Partener de Proiect: Primăria Videle (județul Teleorman), România

Obiectivul general al proiectului: Creșterea oportunităților de angajare și a mobilității forței de muncă, prin dezvoltarea unor competențe și abilități în domeniul ecoturismului inovativ și agriculturii organice, precum și al producției alimentare în zona transfrontalieră.

Perioada de implementare: 24 luni (24.04.2017 – 24.04.2019)

Bugetul total: 1 219 573,08 euro

Activitățile proiectului:

 1. Management de proiect
 2. Creșterea nivelului de conștientizare publică
 3. Crearea de incubatoare de afaceri transfrontaliere, pentru ecoturism și agricultura organică
 4. Elaborarea unei strategii commune și a unei platforme transfrontaliere pentru locuri de muncă verzi în zonele rurale
 5. Furnizarea și instalarea a 4 info-chioșcuri  
 6. Organizarea unor programe special de formare și organizarea unor sesiuni de instruire în scopul creșterii mobilității în zonele rurale
 7. Cursuri de limbi străine
 8. Organizarea unor Târguri Comune Transfrontaliere (Târguri de locuri de muncă) pentru idei, oportunități și bune practici în scopul creării de locuri de muncă în zonele rurale transfrontaliere
 9. Organizarea unei academii de vară “Green Innovation Lab” (Laboratorul de Inovare Verde) pentru antreprenorii din ambele părți ale frontierei

Grup țintă:

 • Persoane din zonele rurale din regiunea transfrontalieră;
 • IMMuri din domeniul ecoturismului și agriculturii organice;
 • ONGuri, asociații de fermieri și producători agricoli;

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt – 250 participanți la 6 sesiuni de instruire pe teme de ocupare în domeniul agriculturii organice și mobilitatea forței de muncă, 500 participanți la cursurile de limbi străine, 160 participanți la târgurile de locuri de muncă, 100 participanți la 5 ediții ale “Laboratorului de Inovare Verde”.

“Locuri de Muncă Verzi“ - Promovarea Ecotourismului și Agriculturii Organice ca Mecanisme Inovative pentru ocupare și dezvoltare locală sustenabilă în zonele rurale din regiunea transfrontalieră RomâniaBulgaria“, № 16.4.2.070

Articol preluat de pe site-ul Primăriei Videle http://www.primariavidele.ro/, secțiune Proiecte Europene.

0 Comentarii
Aug 28, 2019 By andreip