MADR prelungește termenul limită pentru depunerea cererilor de înscriere în Programul TOMATA și elimină obligativitatea depunerii documentelor fiscale pentru accesarea ajutoarelor de minimis

Postat în Feb 20, 2022

programul tomata

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță că a elaborat un proiect de act normativ prin care vor fi modificate Hotărârea Guvernului nr.148/2022, precum și Hotărârea Guvernului nr.147/2022, prin reglementarea următoarelor aspecte:

-prelungirea termenului de depunere a cererilor pentru obținerea ajutorului de minimis pentru legumele în spații protejate până la data de 1 aprilie 2022, inclusiv;

-abrogarea criteriului de eligibilitate referitor la obligațiile fiscale restante la bugetul general consolidat al statului, pentru ambele scheme de ajutor de minimis;

-eliminarea certificatului de atestare fiscală și a cazierului fiscal din cadrul documentației...

Directia pentru Agricultura a Judetului Teleorman organizează cursuri de calificare pentru meseria de „Tractorist’’

Postat în Feb 4, 2022

cursuri tractorist

DAJ Teleorman va ofera posibilitatea de a participa la cursul de calificare profesionala- meseria de tractorist, cu durata de 360 ore (teorie si practica, incepand cu data de 1 februarie 2022. Cursul vă va ajuta sa stapaniti notiunile de baza si totodata sa va angajati in cadrul unei societati cu profil agricol, iar dupa finalizarea acestuia participantii vor obtine un certificat de calificare in meseria de tractorist, recunoscut la nivel național de către Ministerul Muncii si Ministerul Agriculturiii si Dezvoltarii Rurale. Deasemenea acesta reprezinta o modalitate prin care persoanele pot obține o calificare în condițiile în care au deja experiență în domeniu, dar nu dețin un certificat care sa ateste acest lucru, Lista modulelor pe care le implica cursul:

-Aplicarea prevederilor legale...

Directia pentru Agricultura a Judetului Teleorman organizează cursuri de calificare pentru meseria de „Tractorist’’

Postat în Feb 4, 2022

DAJ Teleorman va ofera posibilitatea de a participa la cursul de calificare profesionala- meseria de tractorist, cu durata de 360 ore (teorie si practica, incepand cu data de 1 februarie 2022. Cursul vă va ajuta sa stapaniti notiunile de baza si totodata sa va angajati in cadrul unei societati cu profil agricol, iar dupa finalizarea acestuia participantii vor obtine un certificat de calificare in meseria de tractorist, recunoscut la nivel național de către Ministerul Muncii si Ministerul Agriculturiii si Dezvoltarii Rurale. Deasemenea acesta reprezinta o modalitate prin care persoanele pot obține o calificare în condițiile în care au deja experiență în domeniu, dar nu dețin un certificat care sa ateste acest lucru, Lista modulelor pe care le implica cursul:

-Aplicarea prevederilor legale...

Cursuri de formare profesională pentru lucrători în domeniul agricol

Postat în Feb 4, 2022

Direcţia pentru Agricultură Judeţeana Teleorman organizează:

Cursuri de formare profesionala cu durata de 360 ore pentru:

-Lucrator in cultura plantelor;

-Lucrator in cresterea animalelor;

-Tractorist.

Cursuri de instruire cu durata de 40 ore a beneficiarilor pentru:

-Masura 10 –agro-mediu si clima;

-Masura 11 – agricultura ecologica;

-Managementul exploatatiei agricole.

Documentele necesare inscrierii la cursurile de formare profesionala sunt :

– copie CI/BI ;

– copie diploma studii( minim 8 clase);

Documentele necesare inscrierii la cursurile de instruire sunt :

– copie CI/BI ;

– copie diploma studii( minim 8 clase);

-certificat de inregistrare ONRC;

-copie decizie de finantare pentru cursurile de Managementul exploatatiei agricole....

REGULAMENTUL (UE) 2020/1693 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 11 noiembrie 2020

Postat în Ian 20, 2022

REGULAMENTUL (UE) 2020/1693 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 11 noiembrie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) 2018/848 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește data de aplicare a acestuia și anumite alte date menționate în regulamentul respectiv

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2), având în vedere propunerea Comisiei Europene, după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale, după consultarea Comitetului Economic și Social European, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(1), întrucât: (1) Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului(2), care a intrat în vigoare la 17 iunie 2018, instituie un nou cadru de reglementare pentru...

Suprafețele ocupate cu principalele culturi în anul 2021 judetul Teleorman

Postat în Dec 14, 2021

Suprafețele ocupate cu principalele culturi în anul 2021 judetul Teleorman

Majorare ajutorul de stat în sectorul creşterii animalelor

Postat în Dec 14, 2021

În Ședința Guvernului din data de 10 decembrie 2021 a fost aprobată Hotărârea pentru modificarea art.19 alin.(8) din HG nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor.

Prin prezentul act normativ se stabileşte majorarea ajutorului de stat, pentru anul 2021, de la 40 milioane lei la 70 milioane lei , sumă care se încadrează în plafonul aprobat pentru perioada 2015 – 2022, respectiv 759.250.000 lei.

În urma acestui amendament, s-a modificat și repartizarea sumelor pe specii, proporțional cu fondurile solicitate prin cererile inițiale anuale, respectiv 30.817.000 lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine şi ecvine și 39.183.000 lei pentru speciile ovine şi caprine.

Fondurile se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate...