Панаирът на работата

Posted on Mar 6, 2020

Първото издание на панаира на зелените работни места, организиран от кметството Videle в рамките на проекта "Green Jobs Network" - ROBG-183

В събитието ще участват работодатели от областта на екотуризма и биологичното земеделие, но и хора, които се интересуват от работа в тези области.

1 3 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Биологичното земеделие - по-здравословен живот чрез връщане назад към традициите

Posted on Mar 4, 2020

Биологичното земеделие е област, която напоследък все повече се обсъжда.

Това само здравословен начин на живот или мода ли е?

„Биологично земеделие“, термин, защитен и определен от ЕС на Румъния за определяне на тази система на селското стопанство и е подобен на термините „биологично земеделие“ или „биологично земеделие“, използвани в други държави-членки. (Източник: https://www.madr.ro/agricultura-ecologica.html ) Ролята на системата за биологично земеделие е да произвежда по-чиста храна, по-подходяща за човешкия метаболизъм, в пълна корелация с опазването и развитието на околната среда. Една от основните цели на биологичното земеделие е производството на пресни и автентични селскостопански продукти, като се спазват природните и екологичните фактори. През периода на земеделското производство е забранено използването на генетично модифицирани организми (ГМО и техните производни) на синтетични торове и пестициди, стимулатори на растежа и регулатори, хормони, антибиотици и др. В етапа на преработка на храната...

ПРЕС СЪОБЩЕНИ

Posted on Aug 28, 2019

Две общини в крайграничната зона, Виделе (Румъния)и Лясковец (България) съвместно изпълняват проект „Приказки за култура, история и природа“, в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния - България

Партньори:

Водещ партньор: Община Виделе (Окръг Телеорман), Румъния

Проектен партньор: Община Лясковец (Област Велико Търново), България

Цел на проекта: да насърчи опазването на природните ресурси и културни традиции чрез развитието на интегрирани туристически продукти като модел за устойчиво използване на природното, историческо и културно наследство в трансграничния регион на Румъния и България.

...

ПРЕС СЪОБЩЕНИЕ

Posted on Aug 28, 2019

Две общини от трансграничния регион – Лясковец (България) и Виделе (Румъния) обявиха началото на партньорски проект за създаване на „Мрежа за зелени работни места“ - насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния-България, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014-2020”

Партньори:

Водещ партньор: Община Лясковец (област Велико Търново), България

Проектен партньор: Община Виделе (окръг Телеорман), Румъния

Обща цел на проекта: Да разшири възможностите за заетост и мобилност на работната сила чрез...